วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประวัติของวันใหม่


ปา-วัด-คน-ยาก-จน-น่า-กลม-เปน-โสด
ชื่อ นางสาว สมฤดี ขันตี ชื่อเล่น วันใหม่
เกิดวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 38
ศิลปินที่ชอบ มาลีฮวนน่า ปูพงสิทธิ์
ดาราที่ชอบ อั้ม พัชราภา สีที่ชอบ สีชมพู
อาหารที่ชอบ ทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้า
คติประจำจัย เจ็บเปนคนทนเปนควย ทั้งเจ็บทั้งทนเปนทั้งคนและควย